İSTANBUL MCE Yapı Denetim

İSTANBUL MCE YAPI DENETİM 2008 yılında sektöründe lider firma olma hedefiyle kurulmuştur. 8 kişi ile faaliyete başlayan firmamız bugün 55 kişilik tecrübeli, genç ve dinamik bir kadro ile İstanbul’da yapı denetim faaliyetini sürdürmektedir.

Geleceğinizi Denetliyoruz…

Son 30 yıl içerisinde muazzam bir büyüme kaydeden, ülkemizin kalkınmasındaki en büyük rollerden birini oynamış olan inşaat sektörünün, 15.000’in üzerinde yurttaşımızı kaybettiğimiz, on binlerce insanın evsiz kaldığı, 15 milyar doların üzerinde ekonomik kayıp yaşadığımız 1999 yılındaki Kocaeli depreminden sonra, hala denetimsiz gitmesi kesinlikle düşünülemezdi.Devamını Oku.. »

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

• Yapıya ait projeler ilgili idareden alınır veya rölöve çıkartılır.
• Zemin etüt raporu hazırlanır.
• Yapıdan karot numuneleri alınır. Alınan karot numunelerin sonucunda yapının ortalama beton dayanımı belli olur.
• Donatı okuma cihazı ile taşıyıcı sistem içerisindeki donatıların durumları belli olur.Devamını Oku.. »

Kentsel Dönüşüm Nedir ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başta deprem olmak üzere afet tehlikelerine karşı 2012 yılında, 6306 sayılı “Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”u çıkardı. Kanunla birlikte, risk altında bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış…Devamını Oku.. »

Yapı Denetim Nedir ?

Yapı denetim sisteminin amacı 4708 sayılı kanunun 1. maddesinde tanımlandığı gibi; “Can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”Devamını Oku.. »