• Yapıya ait projeler ilgili idareden alınır veya rölöve çıkartılır.
• Zemin etüt raporu hazırlanır.
• Yapıdan karot numuneleri alınır. Alınan karot numunelerin sonucunda yapının ortalama beton dayanımı belli olur.
• Donatı okuma cihazı ile taşıyıcı sistem içerisindeki donatıların durumları belli olur.
• Taşıyıcı sistemde gerekli sıyırmalar yapılarak, donatı durumunun gözle tespiti gerçekleştirilir.
• Elde edilen sonuca göre, yapıya bilgisayar ortamında en son deprem yönetmeliği ve ilgili kanun, standart ve yönetmeliklere göre deprem testleri uygulanır.
• Yapının performans seviyesini sağlayıp sağlamadığı yapılan hesaplarla belirlenir buna göre “risk raporu” hazırlanır.
• Bu rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’ne onaylatılması için sunulur. Hazırlanan “Risk Raporu”nun onaylandığı tarafınıza resmi yazı ile bildirilir.