6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, yapılarına risk raporu alarak kentsel dönüşüm sürecine katılan bina malikleri;

• Belediye harç ve ücretleri,
• Noter harçları,
• Tapu ve iskan harçları,
• 18 aya kadar kira yardımı,
• 24 aya kadar ana para ödemesiz ve düşük faizli kredi,
• %1’lik KDV oranı,

gibi avantajlardan yararlanacaklardır.