Son 30 yıl içerisinde muazzam bir büyüme kaydeden, ülkemizin kalkınmasındaki en büyük rollerden birini oynamış olan inşaat sektörünün, 15.000’in üzerinde yurttaşımızı kaybettiğimiz, on binlerce insanın evsiz kaldığı, 15 milyar doların üzerinde ekonomik kayıp yaşadığımız 1999 yılındaki Kocaeli depreminden sonra, hala denetimsiz gitmesi kesinlikle düşünülemezdi. Nitekim 2001 yılında yapı denetim yasasının çıkması ile beraber yapılan irili ufaklı tüm yapılar mühendislik hizmeti almaya başlamıştır. Bunun en güzel sonucunu 2011 yılındaki Van depreminde sınav vermiş olan denetimli binalarda can kaybının olmamasıdır. Bu gibi doğal afetlerin tekrar yaşanmaması en büyük dileğimizdir.

Biz yapı denetim firmalarının bu süreçteki en önemli görevleri;

  • Projelerin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak hazırlanmasını ve denetlenmesini,
  • Yapıların denetlenmiş projelere uygun olarak yapılmasını,
  • Yapılarda kullanılan malzemelerin kalitesinin denetlenmesini sağlamaktır.

 

Sürekli gelişen ve büyüyen ülkemizde, hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz evlerimizde, ofislerimizde güven içinde yaşayabiliyorsak bunu son yıllarda gelişen yapı denetim sistemine ve yaşadıklarımızdan ders çıkarıp, sorumluluklarının bilincine varmış olan müteahhitlerimize borçluyuz.

Saygılarımla.